НИНА ПЕТРОВА

Нина Петрова е родена на 13 март 1973 г. в гр. Габрово. Завършва НГПИ „Тревненска школа“
През 1998 г. се дипломира в ВТУ “Св. Кирил и Методий “, специализирана в живописта. Живее и работи в София и Дряново.

ИВО ПЕТРОВ

Роден на 31. май 1971 г. в Плевен. През 1990 г. завършва Училището за приложни изкуства в Трявна, а след това специалност Живопис във ВТУ„Св. св. Кирил и Методий”. Живее и работи в София и Дряново.